Avelsbas

Med facit i hand kan man konstatera att många av de raser som erkändes under första hälften av 1900-talet, erkändes för tidigt när avelsbasen var för liten, idag har dessa raser problem. 

För att om möjligt minska framtida problem p g a för snäv avelsbas, tillåts ännu inkorsning av Borzoi och Whippet i Silken Windhounds, allt under överinseende av The International Silken Windhound Society och med mycket hårda krav som är svåra att leva upp till. Det går *inte* att komma med en hemmagjord blandning av Whippet och Borzoi och tro att man kan använda kennelns lilla "misstag" till att föda upp Silkens. Det tar ca 4 generationer av avel med Silken Windhounds från en sådan korsning, för att få fram en hund som *eventuellt* motsvarar Silken Windhound-standarden och som inte producerar oönskade "throwbacks". Då är dock mycket av det "nya" blodet väldigt utspätt.
Det går åt mycket plats, tid och pengar  om man vill engagera sig i ett sådant projekt. På vägen får man dessutom ett stort antal hundar som inte alls är långhåriga. Man bör ha plats för väldigt många hundar...

Korsning av en långhårig hund med en korthårig hund ger - korthåriga hundar. Detta är en enkel genetisk lag. Teoretiskt sett är hälften av dessa avkommor bärare av långhårsanlag och ger vid korsning med långhår ca 50% långhåriga avkommor. 
Mer än en uppfödare har upptäckt att dom förlorat pälsegenskaperna vid inkorsning av Whippet och aldrig lyckats få dom tillbaka. Då är det bara att gå tillbaks till de hundar som faktiskt är långhåriga, om man kan få tag på några. Väntetiden för att köpa en bra avelshund är ofta flera år.

Päls

 

Copyright 2000 Susann Stjernborg, kennel Starcastle Hounds