Storlek

Även om en Silken Windhound påminner mycket om en Borzoi till utseendet, så är det stor skillnad på storlek. En Silken Windhound får vara 48 - 60 cm. En stor Silken hane väger 20-25 kg. En mycket liten tik väger neråt 12 kg.
En stor del av avelsarbetet inriktas just nu på att hålla ner storleken. P g a det sena inslaget av Borzoi tenderar många Silkens att ligga kring eller straxt över maxstorleken. Storleken är behändig och det är ofta man får höra just Borzoiägare säga att dom skall skaffa en Silken Windhound när dom blir pensionärer och inte längre orkar med stora Borzoier.

Typ

Det finns flera olika typer av Silken Windhounds, liksom det finns många olika typer av Borzoi.
Man ser både inslag av Whippeten i siluett och huvud och Borzoi, med olika grader däremellan. Både rosenöron och ståndöron är tillåtna. Det är lite olika vad man föredrar, högbenta och smäckra, lägre på benen och med mer substans, mycket päls eller lite päls. Dessa skillnader ryms inom standarden och med en ännu så länge numerärt liten ras är skillnaderna också önskvärda för en så stor genetisk variation som möjligt. 


Temperament

 

Copyright 2000 Susann Stjernborg, kennel Starcastle Hounds