SVENSKA WHIPPETKLUBBEN


PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2004-10-30

Plats: Stockholm

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Karin Lind
Marie Jarl
Lisa Carlén

Närvarande suppleanter:
Elisabeth Alström
Christina Sjöberg

Ej närvarande ledamöter:
Inger Andersson
Mats-Owe Ingvarsson
Petronella Thunblom

10 Val av justerare
Christina Sjöberg väljs

11 SvVK:s huvudstyrelse
I och med att Sverige står som värd för världsutställningen samt EM i lure coursing 2008
kommer SvVK/ö att flytta utställningen i Tammsvik till 12 och 13 juli, helgen efter
världsutställningen. EM i lure coursing kommer att hållas veckan efter Tammsviksutställningen.

SvVK vill få in alla ansökningar om att arrangera officiell utställning år 2007. Svenska Whippetklubben planerar inte att anordna sådana.

12 RAS
Kicki Sandell är nu nästan helt färdig med sammanställningen av sitt arbete.
Magnus H. har pratat med Monica Wounder om en sammanställning över rasens mentalitet. Magnus H. gör en historisk redovisning av rasen fram till nutid. Uppfödarkommittén kommer att samlas 26-27 november for att sammanställa de olika redovisningarna.

13 Rapport från AU
Arbetsutskottet har inget att rapportera.

14 Rapport fran kassören

Klubbens huvudkonto innehåller 26 208, 23 kronor per den 28 oktober.
Utställningskontot innehåller 83 572, 61 kronor per den 6 oktober.
Shopkontot innehåller 3642, 50 kronor per den 25 oktober. Därutöver tillkommer en kontant kassa på cirka 7000 kronor.
Marie Jarl inhandlar en skrivare åt Lisa Carlén för att förenkla arbetet med bland annat tidningsutskicken.

15 Rapport från kommittéer

A Ekonomiska kommittén
Utbudet i shopen har sinat. Alla rasböcker är slut men även andra varor är slutsålda. Shopen kommer att sälja dvd:s samt videor (med kataloger), från riksutställningen på Tammsvik i klubbens monter på Hund 2004. Marie J tittar vidare på nya artiklar till shopen.

B Domarkommittén
Svenska kennelklubben vill ha förslag från läns- och specialklubbarna på
domare inför världsutställningen 2008.

C Lokalutställningar
Ar 2005 kommer SW anordna lokalutställningar i
A Gnesta
B Bosjökloster
C Tånga hed
D Piteå
E Visby
F Karlstad
G Sundsvall
H Tammsvik
I Köping

D Tammsvik
Petronella T har nya företag som är intresserade av sponsring. SW har lämnat in förslag på dornare för Tammsvik 2008.

E Kontaktpersoner
Maria Groth har arrangerat en dag med fjällvandring.
Det bör utredas hur kontaktpersonernas roll ser ut. I nuläget väljer kontaktpersonerna själva hur de ska arbeta och med vilka frågor. Ska det vara så även i fortsättningen? Finns det sätt att underlätta och stödja dem i deras arbete? Karin Lind undersöker.

F Valpförrnedling
Diskussion om möjligheten att utöka valpförmedlingen till en form av "valpköparkontakt" som kan ge information om rasen, skicka ut infobrochyrer etc, förutom den rena valpförmedlingen.

G Uppfödarkommitté
Annika Jansson. Kicki Sandell och Marie Jarl sitter med i uppfödarkommittén för att arbeta rned RAS. Magnus Hagstedt pratar med dem.

H Whippetbladet
Whippetbladet kommer i fortsättningen att ha neutrala fram- och baksidor. För jubileumsnumret kollar Magnus H förutsättningarna för att den ska kunna tryckas i färg.

16 Hemsida
Inför världsutställningen/whippetkongressen 2008 kommer information att läggas ut på hemsidan under en egen knapp.

17 Kongress 2008
Magnus H skriver till etablerade rasklubbar runt om i världen för att informera om kongressen.
For att få en så god budget som möjligt diskuterades huruvida klubben ska anordna en inofficiell utställning för alla raser varje år fram till kongressen.
Stvrelsen måste också kolla upp möjligheten att få bidrag från SKK. Det kan dessutom finnas pengar från EU att ansöka om.

18 Övriga frågor

Till nästa möte inbjuds Håkan Lagerström som företrädare for Whippetrace för att diskutera hur rasklubben och Whippetrace kan samarbeta i fortsättningen.

19 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 22 januari 2005.

Vid protokollet                               Justeras
Karin Lind                 Magnus Hagstedt     Christina Sjöberg