Välkommen till Svenska Whippetklubbens 31:a
inofficiella riksutställning


Welcome to the Swedish Whippet club’s 31st
National Specialty show

Mariefred

Lördag 28 juli 2007
Saturday the 28th of July 2007

Domare/Judges

Brian Doherty (Martinique), Australien/Australia
tikar/bitches & BIS/BOB

Jackie White (Baldrey), Storbrittanien/Great Britain
hanar/males


Klasser & avgifter Classes and fees:
Valp/Puppy 4-6 mån months 110 SEK
Valp/Puppy 6-9 mån 110 SEK
Junior class 9-15 mån 190 SEK
Unghund/Youth class 15-24 mån 190 SEK
Bruks/Working class 190 SEK
Öppen/Open 24 mån-7 år years 190 SEK
Champion class 190 SEK
Senior class 7-10 år 130 SEK
Veteran 10 år - Gratis/Free
Avelsklass/Progeny Class Gratis/Free
OBS! Ingen kryptorchidklass anordnas på Mariefredssutställningen

Parklass och generationsklass anmäles på utställningsplatsen
Brace and generation classes - to be entered at showgrounds

Kritiker skrivs på samtliga valpar och på de placerade hundar 1-5 i varje klass
Written critiques to all puppies and all placed dogs (1-5) in each class.

Anmälningsavgift: Insättes på Whippetklubbens Pg 415 61 57-2
Glöm inte att ange avsändare, hundens namn och klass. Anmälningsavgiften måste vara betald senast sista anmälningsdag för att din hund ska kunna delta på utställningen!

Medlemskap i Svenska Whippetklubben är obligatoriskt för svenska utställare.
Medlemsavgiften 2007/2008 är 250 kr för fullbetalande medlem och betalas
in på SW:s postgiro
3 76 95-4.
För medlem utanför Sverige är avgiften SEK 300 kr. Medlemskap är obligatoriskt för svenska utställare. För icke svenska utställare gäller medlemskap i motsvarande rasklubb i hemlandet.
Membership is compulsatory for Swedish exhibitors. Membership in corresponding club in home country is required for non -Swedish exhibitors.

Viktigt meddelande till icke svenska utställare:
Bifoga kopia på hundens registreringsbevis med anmälan. För att undvika onödiga
kostnader kan anmälningsavgiften betalas på plats.
Important notice to non-Swedish exhibitors:
Please enclose a copy of your dog’s official pedigree. To save you from additional
expenses you may pay the entry fee at the show.

All fees must be paid before judging starts in the morning of the show!

Sista anmälnings & betaldag: onsdag 20 juni 2007 (poststämpelns datum)
Last day for entries: wednesday June 20 nd

Använd SKK:s gamla blankett eller, Online på Svenska Whippetklubbens hemsida
www.whippetklubben.nu

Anmälan är bindande
Bekräftelse kommer att skickas ut på emottagna e-anmälningar!
Du måste få en sådan, annars är din hund ej anmäld till utställningen!

A confirmation of your online entry will be sent. You must receive
such a confirmation, otherwise your dog is NOT entered to the show.

Sänd din anmälan till/ Send your entry to:
Pekka Nykopp
Danarövägen14
182 56 Danderyd
Sverige/Sweden
Tel: +46-(0)8-755 03 65
webmaster@whippetklubben.nu

Information:
Pekka Nykopp, webmaster@whippetklubben.nu eller /or
Kicki Sandell, kicki.sandell@whippetklubben.nu

Annonsera i katalogen: Helsida inkl 1 foto helt färdig: 250 kr
(ofärdig inkl 1 foto 350 kr),
halvsida inkl 1 foto helt färdig: 150 kr
(ofärdig inkl 1 foto 200 kr).

Advertise in the catalogue:
Full page (1 photo), readymade copy SEK 250
(otherwise SEK 350)
Half page (1 photo), ready made copy SEK 150
(otherwise SEK 200).

På söndagen 29/7arrangerar SvVK/ö utställning på samma plats.
Anmälan & mer info se SvVK/östra


The following day 29/7 The Swedish Sighthound Club hold it's official show on the same grounds.
For entries, please see the website of the Swedish Sighthound Club/eastern

VÄLKOMNA!!
WELCOME!!


Bidrag gärna till ett välfyllt prisbord i
Mariefred genom att sätta in en slant på
SW:s hederspriskonto pg 3 76 95-4