Svenska Whippetklubbens valpinformation
(följande rekommendationer/regler gäller from 920201, reviderad 020202)
 • Tiken ska vara ca 2 år vid valpningen

 • Tiken bör ej vara över 7 år vid valpningen

 • ”Mellan valpkull skall avelstik ges tillräcklig vila. Vilan skall i princip vara minst 10 månader. Tik som inom 10 månader föder två valpkullar skall före nästa valpning ges en vila på minst 13 månader.” (Citat SKK:s grundregler 5§)

 • Bägge föräldradjuren ska ha erhållit HP i junior- eller unghundsklass eller första pris i öppen klass.
 • Inavelsgrad i % skall anges.

 • Valpinformationen förmedlar endast 3 kullar/tik.

 • Kullen får inte vara en helsyskon, halvsyskon, far/dotter eller mor/son parning.

 

Uppfödare

 • ska vara medlem i Svenska Whippetklubben

 • ska skänka medlemskap i SW till valpköparna första året (100 kr)

 • ska använda SKK:s köpeavtal

 • ska sälja valparna avmaskade, veterinärbesiktigade, parvovaccinerade och registrerade i SKK

 • ska även i övrigt följa SKK:s grundregler för uppfödare

 • valpinformationen förmedlar endast två kullar/uppfödare och år

Valpkullen förmedlas endast direkt från uppfödaren och valpinformationen gäller endast i två månader från ankomstdagen till valphänvisaren (kan förlängas).

Till valphänvisningsformuläret