Uppfödarkommittén

 

SW:s uppfödarkommitté har under ca 10 års tid arbetat med att samla in
information om rasens hälsostatus. Under 1989 genomfördes den första
hälsoundersökningen, 1995 den andra och den tredje 2000. Resultaten från dessa finns publicerade i SW:s tidskrift Whippetbladet.


Svenska Whippetklubbens uppfödarkommitté består av:

Kicki Sandell zelig@swipnet.se