SPANSK SKOGSSNIGEL (Arion lusitanicus)

slug.gif (124811 bytes)

Mördarsnigeln! Den fruktade spanska skogssnigeln; med det latinska namnet Arion lusitanicus. Mördarsnigeln är ungefär lika stor som vår svarta svenska skogssnigel och har en oftast smutsigt rödbrun färg. Den brukar kallas mördarsnigel på grund av sitt aggressiva beteende; bl.a är den kannibal. Den kan fullständigt massakrera de flesta av våra växter i trädgården; särskilt starkt luktande växter som lök, tagetes och kryddväxter.
Den har en enorm förmåga att föröka sig, då den är hermafrodit, dvs tvåkönad, med en stor produktion av ägg. Varje snigel kan lägga ungefär 400 ägg under sin livstid. Efter ca 4 veckor kläcks äggen. Då sniglarna är 5-6 veckor är de könsmogna, och får då i sin tur snabbt en stor avkomma. Även om det är en hög dödlighet på både ägg och unga sniglar, blir det under gynnsamma förhållanden ändå kolossalt mycket sniglar som når vuxen ålder. Fuktiga och relativt svala somrar kan den fortplanta sig med en häpnadsväckande hastighet. På en villatomt kan man mycket väl hysa tusentals sniglar. De sprids genom att framför allt ägg och unga sniglar följer med transporter av växter, jord och trädgårdsavfall. Dessutom sprids de aktivt genom egna förflyttningar.
Finns det något vi kan göra för att skydda våra trädgårdsväxter
*Tyvärr finns det inget helt effektiv metod att bekämpa mördarsnigeln. Den har få naturliga fiender, eftersom den är en invandrad art som inte hör hemma i vårt land. De djur som äter mördarsnigel är igelkottar, grävlingar, vildsvin och ankor. Det är mycket svårt att bli av med sniglarna; möjligen kan skadorna vid deras framfart begränsas.
* Det kanske viktigaste rådet är att skölja eller spola av rotsystemet på växter man köper: Dessutom bör man inte köpa eller transportera jord från områden, där man vet att snigeln härjar. På så vis kan man åtminstone försvåra spridningen av snigeln.
* Man kan samla in sniglarna för att oskadliggöra dem med kniv, sax, kokande vatten eller salt, men detta är inte vare sig speciellt trevligt eller effektivt. Saltet riskerar dessutom att förstöra jorden och skada växterna. Problemet är också att komma åt de små ungsniglarna och äggen. Sniglarna är lättast att fånga sena kvällar eller tidiga morgnar, då luftfuktigheten är hög och sniglarna är aktiva. Snigelgifter är oftast dyra, inte så effektiva och kan dessutom skada andra djur. Exempelvis har de orsakat massdöd av daggmaskar och förgiftar större djur som hundar.
* Sniglarna tycks älska starka dofter från jästa eller ruttnande ämnen. Detta kan man använda för att locka dem i fällor; t.ex. dras de till små burkar fyllda med öl (synd på ölet) , där de lätt drunknar. Ett annat sätt är att lägga ut illaluktande lockbeten som t.ex. gödsel och döda sniglar, och sedan oskadliggöra sniglarna, då de kommer för att äta. Men då det oftast rör sig om stora mängder sniglar, blir det lätt ett mycket tidsödande arbete.
* I förebyggande syfte kan man lägga strängar av kalk runt växter och odlingar som man särskilt vill skydda. Sniglarna tycker nämligen inte om kalk, som verkar uttorkande på dem. Effekten försvinner så fort kalken blöts i fuktig väderlek.

STÄDA I TRÄDGÅRDEN

* Undvik dåligt skötta trädgårdskomposter och skräphögar. De ger sniglarna föda, skydd under torrperioder och en bra miljö att lägga ägg i. I en isolerad kompostbehållare är det oftast så varmt att man inte hittar mer än enstaka sniglar.

* Dessa förökar sig dock inte i komposten om temperaturen är högre än 30-35 grader. Man kan alltså lugnt kompostera sitt köksavfall, utan att oroa sig för mördarsnigeln.

Vi får nog lära oss att leva med mördarsniglarna. Det kommer att ta tid innan inhemska rovdjur anpassar sin diet och börjar äta mördarsniglar i någon större omfattning. Möjligen kan vi hoppas på att en extremt lång och kall vinter med djup tjäle eller en mycket varm och torr sommar åtminstone mildrar problemet.

Den som lever får se! Hoppas inte mördarsniglarna gör det.Snigelfälla tips från Anders Hellman

(Uppgifterna i artikeln har ställts samman av HÄRRYDA KOMMUN Samhällsbyggnadskontor, och de bygger på forskningsrapporter av Ted von Proschwitz, Naturhistoriska muséet, Göteborg. Han tar gärna emot fynd av sniglar som påträffas. Emballage att skicka dem i fås genom att ringa till Naturhistoriska muséets växel; tel:031-775 24 01)

Back to top