Om sklerodermi
Det är inte lätt att hitta information på svenska om denna ovanliga men allvarliga sjukdom. Nedan följer en kort sammanfattning av en lekman. - ij
 
 
Sklerodermi är...

en kronisk sjukdom i immunförsvaret, vilken yttrar sig på så vis att kroppen producerar för mycket bindväv, vilket innebär att dess elasticitet minskar. Särskilt allvarlig är sjukdomen då den drabbar inre organ - en form som vanligen kallas systemisk skleros. Är den däremot begränsad till exempelvis olika leder talar man om lokal sklerodermi. Det finns också en lineär form.

Över huvud taget är sklerodermi en högst individuell sjukdom. Symtomen kan, som framgår av det ovan sagda, vara antingen synliga (beröra hud) och märkbara (beröra leder) eller vara osynliga och till en början omärkbara (beröra inre organ). Läkarvetenskapen kan idag behandla symtomen, men inte orsaken (som alltjämt är oklar). Liksom sjukdomens yttringar är också det sätt varpå olika personer svarar på eventuell medicinering högst individuellt. Det går inte att blunda för att sklerodermi kan vara en livshotande sjukdom, men den kan också ta sig jämförelsevis lindriga former.

Det är svårt att få fram exakta uppgifter om  sjukdomens förekomst (inte minst på grund av dess smygande förlopp). I USA beräknar man emellertid att mellan 50.000 och 100.000 personer är drabbade, varvid antalet kvinnor är ungefär fyra gånger så stort som antalet män.
 

Sklerodermi är inte...

smittsam, ärftlig eller på något vis relaterad till cancer.

Här finns en engelsk faktatext om sklerodermi och här berättar de drabbade själva.

Konstnären Paul Klee led av sklerodermi.

Svenskt informationsmaterial kan beställas från SPRI - hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut.

Påpekanden och rättelser till hebanon@swipnet.se

Åter till Hebanon index