about me     my motorcycle     amateur radio     honey company
copper coin     dala honung     the navy

Dala Honung HB

Dala Honung HB är ett familjeägt handelsbolag, som vi startade 1980. Vi (Agnes o. Sten) arbetar bägge heltid med honungsproduktion och biodling. Som bevis för vårt yrkeskunnande och som garanti för en hög kvalitet har har vi bägge Mästarbrev i biodlingsyrket.
Under sommaren sköter vi drygt 250 bikupor för honungsskörd samt ungefär 400 speciella småkupor för produktion av bi-drottningar som säljs till biodlare över hela landet samt på export. Birasen vi arbetar med heter Krainer och är mycket snälla bin, perfekta för en villatomt.
Honungen skördas under juli och augusti. Efter skörden lagras honungen i kylrum och tappas sedan på burkar succesivt under vintern för leverans till butiker. Vi förser de flesta Hemköpsbutiker i Dalarna samt en del ICA och KF butiker med Dala Honung året runt. All distribuering sköter vi själva för att få bästa kundkontakt.

Dala Honung
På många av Dalarnas marknader kan du hitta oss och vår honung. Vi har också ett system med fri hemleverans till Falun och Borlänge
Sedan många år har vi en liten honungsbod på gården med självbetjäning. Där kan du hitta alla våra produkter i en vacker miljö.
I samarbete med bussbolag och Hedemora turistbyrå tar vi gärna emot förbokade grupper för vising.
Vi är medlemmar i Dalamat och i EKOBI, den svenska yrkesbiodlarföreningen.
För dig som är biodlare kan vi berätta att vi arbetar sedan över 20 år med tyska frigolitkupor och använder Langstroth helram, använder inga spärrgaller utan bedriver en mycket rationell och naturlig driftsform.
(Vi är alltid intresserad av att köpa din honung om du har överskott).
Vill du veta mer om bin och biodling är du välkommen att besöka: http://www.algonet.se/~beeman/