Adress- & Informationsruta

[ Åter till Hemsida ]

 

Christer Holm

Åsbergsvägen 41
826 37  Söderhamn

Tel:  0270 70428; 073 7145048

F:a Ego Hjälm

EGO HJÄLM är från början en författarpseudonym (för Christer Holm) och var registrerad som enskild firma 1996-2012, verksam inom kultursektorn med företräde inom musik, bild och litteratur. 

 

E-Post: Christer Holm | Ego Hjälm

Min politiska karriär

 

Copyright  

Du är nu inne på Ego Hjälm sajt! 

Copyright av samtliga foton, texter och teckningar på denna sajt tillskrivs Christer Holm/Ego Hjälm! Detta gäller givetvis inte ikoner, bilder, varumärken och animeringar med syfte att länka vidare till annan upphovsman!

Teckningar i Tusses Fadäser är framställda av Eva Marklund

Samtliga foton och texter: Christer Holm (där inte annat anges)

 

Vad säger lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk?

 

 

[ Åter till Hemsida ]


Christer Holm
Tfn; 073 7145048
E-post:
ego.hjalm@swipnet.se