Kolets kretslopp

kol.jpg (184522 bytes)

Kolets: Kol ingår i alla Organiska Ämnen och det omsätts i samband med livsprocesserna. Så utan Kol så skulle vi inte kunna leva. För kol finns inte bara i fast form utan också som gas då i form av koldioxid. Den används i land växternas fotosyntes. När växterna dör, återförs en stor del av kolet till luft genom bakteriell nedbrytning eller att trä eller gräs brinner. Innan industrialismen var det ungefär lika mycket kol i luften och i växtvärlden. Men nu på senare år har kolet i luften ökat och därigenom har det minskat med kol i växtvärlden. Några döda växter bildar detrius som är marken kolreservoar.

Det sker även ett koldioxid utbyte mellan hav och atmosfär och det gör att koldioxiden håller sig i jämnvikt med vätekarbonat- och karbonatjoner i havet.