EGYPTEN styrdes av solgudens söner, kungar så mäktiga att de inte fick nämnas vid namn utan kallades för farao. Det finns mycket väggtexter och papyrusrullar från Egypten bevarat, som har skyddats inuti pyramidernas gravkammare. Den äldsta litteraturen kallas också för Pyramidtexterna och är en hyllning till farao, som återger hur han efter döden beger sig till himlen. Alla farao ansågs stå i förbund med gudarna, rent av vara gudar. Det finns också någonting bevarat som heter Dödsboken - en slags instruktionsbok för vad själen skall säga för att komma till dödsriket. Hymn till Solen skrevs av en farao Echnaton som ville dyrka en enda gud, solguden Aton. Det finns också mycket värdslig lyrik bevarad och egyptierna skrev sagor, visdomslitteratur, prosa och reseskildringar.
Egyptierna skrev med hieroglyfer. På 1800-talet hittade man Rosette-stenen, där det fanns samma text på tre språk, varav ett var skrivet med hieroglyfer. På så sätt kunde man lösa hieroglyfernas gåta.

Mitt hjärta flyr iväg så illa kvickt
När jag minns min kärlek till dej
Det låter mej inte gå som folk
Och själv har det hoppat
Iväg från sin rätta plats
Det låter mej inte
Ta kläderna på mej
Eller förse mej
Med min solfjädersvippa
Jag gör inte ens ögon-make-up
Nej, faktiskt tar jag inte heller på parfym ...


                                                                                     >